ADA-2009-186 (Oslo krets)

Advokaten bisto en part i en sivil sak, samtidig som advokatens ektefelle og deltaker i samme firma, representerte motparten. Disiplinærutvalget fant at advokaten hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.2.2 om forbud mot dobbeltrepresentasjon. Utvalget mente at klientenes samtykke til dobbeltrepresentasjonen ikke kunne reparere advokatens plikt til uavhengighet i det aktuelle tilfellet, jfr. Regler for god advokatskikk punkt 3.2.5. Utvalget fant det på sin plass å reagere med en advarsel overfor advokaten, tatt i betraktning nærheten mellom advokatene, klientens sårbare stilling, og til at advokaten ikke viste vilje til å innse at det kunne foreligge motstridende interesser, eller klar risiko for dette.