ADA-2009-D49 (Disiplinærnemnden)

Klagerne fikk bistand av advokatens kontorfelle i en tvist. Da klagerne oppdaget at advokaten representerte deres motpart i den aktuelle tvisten, anmodet de ham om å trekke sitt oppdrag for motparten, uten at advokaten etterkom dette. Disiplinærnemnden kom til et annet resultat enn utvalget, og fant at det hadde foreligget en dobbeltrepresentasjon og at advokaten derfor hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.2.1 og 3.2.2, jfr. punkt 3.2.6. Disiplinærnemnden fant grunn til å meddele advokaten en irettesettelse da overtredelsen gjaldt et meget sentralt punkt i de etiske reglene, og siden advokaten hadde unnlatt å fratre som motpartens advokat til tross for at han var blitt gjort kjent med klagernes innsigelse.