Dobbeltrepresentasjon

(Dobbeltrepresentasjon)1)
I samme sak må ikke en advokat rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser2) mellom dem i saken eller det er en klar risiko3) for dette4).