1)

Punkt 3.2.2 ble ved revisjonen i 2001 justert slik at den også dekker situasjonen når motstridende interesser eller risiko for dette oppstår etter at advokaten har påtatt seg oppdraget. Det tidligere annet ledd om adgang for advokaten til å opptre for motstridende interesser under forliksforhandlinger, ble samtidig flyttet til punkt 3.2.5 («samtykkebestemmelsen») som et nytt siste ledd.