ADA-2001-88 (Oslo krets)

Det var i strid med pkt. 3.2.2, jfr. pkt. 3.2.6 og pkt. 1.6 i Retningslinjer for forsvarere å påta seg oppdrag som medforsvarer når en kontorfelle hadde forsvareroppdrag for en annen tiltalt i samme sak.