U bind V (Disiplinærnemnda 1990) s. 393

Advokatfirma hadde hatt oppdrag for en klient vedrørende kjøp av aksjer i et selskap og bekreftet sitt oppdrag. Da det så ut til at kjøp ikke ble noe av, bekreftet advokaten at han sto til tjeneste eventuelt senere. Kort tid deretter påtok han seg oppdrag for en annen klient om kjøp av aksjer i samme selskap. Nemnda mente at han måtte forstå at dette var i strid med interessene til den første klient. Det ble bemerket at i kampen om selskapet hadde advokaten selv valgt å opptre som uavhengig advokat i oppdrag for den første klient. Han skulle dermed være diskvalifisert fra å delta i andre forhandlinger, enten det gjaldt som advokat, styremedlem eller aksjonær.