U bind VII (Disiplinærnemnden 1997) s. 622

Advokatfirmaet hadde bistått klageren i flere saker og hadde også gitt råd vedrørende patenter i USA og den skattemessige behandling av inntekter fra patentene. I en tvist mot klageren vedrørende patentrettigheter i USA ga en av advokatfirmaets advokater bistand til motparten i USA og et annet selskap i samme konsern i Norge. Morselskapet i konsernet var et norsk selskap som var en betydelig klient for advokatfirmaet. Advokaten hadde ved sin bistand til datterselskapet overtrådt både pkt. 3.2.2 og pkt. 3.2.3. Uttalt at det er grunn til å undergi reglene om interessekonflikter en streng fortolkning. Tillitsforholdet mellom en klient og dennes advokat er av vesentlig betydning, og det må ikke festne seg noe inntrykk av at advokatene eller deres disiplinære myndigheter tar disse bestemmelsene mindre høytidelig.