Hovedregel

(Hovedregel)
En advokat skal ikke1) påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko2) for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet3) overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet4).