ADA-1997-D119 (Disiplinærnemnden)

Advokat som var medlem av ligningsnemnden opptrådte i strid med god advokatskikk ved å påta seg prosessoppdrag i saker han hadde behandlet i ligningsnemnden.