ADA-1998-8 (Oslo krets)

Det ble ikke funnet i strid med god advokatskikk at en advokat som var medlem av kreditorutvalget i et konkursbo, samtidig representerte konkursdebitors motpart i et søksmål.