ADA-2006-D104 (Disiplinærnemnden)

Advokatens ektefelle i et annet firma hadde påtatt seg et annet advokatoppdrag for motparten. Flertallet i Disiplinærnemnden kom til at begge advokatene hadde brutt Regler for god advokatskikk pkt. 3.2.1 om interessekonflikt. Det er tilstrekkelig at det foreligger risiko for brudd på regelen og det ble lagt vekt på at det utad lett vil oppfattes uheldig og derved kunne gi grobunn for konflikt mellom klient og advokat selv om noe konkret brudd ikke har funnet sted. Dissens.