U bind VI (Oslo krets 1991) s. 148

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å påta seg oppdrag for Advokatenes erstatningsfond i tvist om erstatning, selv om motparten tidligere hadde kontaktet advokaten om sitt krav. Det var ikke etablert noe klientforhold. Uttalt som en generell bemerkning at en advokat bør være meget påpasselig med å komme i en situasjon, hvor han kan mistenkes for bruk av informasjon som han har mottatt fra en motpart i fortrolighet og i egenskap av advokat. I det foreliggende tilfellet hadde advokaten ikke mottatt informasjon fra motparten utover hva motparten selv hadde meddelt Erstatningsfondet.