U bind VI (Oslo krets 1991) s. 37

Advokat ikke funnet å ha opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha representert klageren i kontraktsforhandlinger med en motpart, og senere tatt oppdrag for motparten. Oppdraget for motparten hadde ikke noe med nevnte kontrakt å gjøre. Uttalt at en advokat ofte kommer i den situasjon at man blir kontaktet av en tidligere motpart, og dersom arbeidet for en klient mot en motpart er avsluttet, er det klart at en advokat ikke kan være hindret i å ta oppdrag fra motparten. Dog må det bak etableringen av klientforholdet til en tidligere motpart være et visst fornuftig og saklig skjønn.