Klientkollisjon

(Klientkollisjon)1)
En advokat kan bare ta oppdrag for en klient mot en av advokatens øvrige klienter2) dersom det må anses klart ubetenkelig3) som følge av oppdragenes forskjellige art4) eller type klient5). Advokaten skal underrette oppdragsgiveren om forholdet6).