3)

Ved vurderingen av om det er «klart ubetenkelig» å påta seg oppdraget, må advokaten i tillegg til ovennevnte momenter ha for øyet viktigheten av at klientens tillit til advokaten ikke blir svekket. Er det fare for at denne tilliten kan svekkes, må advokaten avstå fra å påta seg oppdraget.