5)

Momentet «type klient» gjenspeiler at det for mange – gjerne mer upersonlige klienter som større selskaper og organisasjoner – vil være uproblematisk å møte egen advokat som motpart. Ofte vil det anses som en fordel å kjenne motpartens advokat, hvis faglige og menneskelige kvaliteter man selv på forhånd har vurdert og funnet tilfredsstillende. Eksempler på klienter som langt på vei må «finne seg i å møte egen advokat», er banker, forsikringsselskaper og kommuner, som ikke ved sporadisk bruk av advokater med særlig kompetanse innen spesielle rettsfelt kan legge disse «døde» for potensielle motparter. Har vedkommende advokat mer omfattende oppdrag eller generell juridisk rådgivning for institusjonen, kan forholdet stille seg annerledes.