6)

Det følger av bestemmelsen at advokaten skal underrette den nye oppdragsgiveren om forholdet. I den forbindelse må imidlertid advokaten også overholde sin fortrolighets- og taushetsplikt til øvrige klienter. Frem til endringen i 2001 pålå det advokaten å underrette begge parter om forholdet. Endringen er i Etikkutvalget, Innstilling (s. 40) begrunnet med at «den annen part (en eller flere av advokatens øvrige klienter) vil normalt bli underrettet allerede ved at advokaten påtar seg oppdraget, for eksempel prosess- eller forhandlingsoppdrag». For øvrig må advokaten selv vurdere om den annen klient skal underrettes når det må anses «klart ubetenkelig» å ta oppdraget. Er advokaten i tvil om det er «klart ubetenkelig» å påta seg oppdraget, må samtykke søkes, jfr. pkt. 3.2.5, eller han må avstå fra oppdraget.