ADA-2003-D39 (Disiplinærnemnden)

Advokaten opptrådte i strid med pkt. 3.2.3 ved å påta seg oppdrag for administrerende direktør om hans ansettelsesforhold. Advokatfirmaet hadde hatt løpende oppdrag for bedriften og ytet rådgivning over et bredt spekter.