ADA-2006-D155 (Disiplinærnemnden)

Samtidig som advokaten representerte klager, representerte advokaten også klagers venninne som hadde fått besøksforbud mot klager og hvor det forelå et motsetningsforhold. Dette var klart i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.2.3 om klientkollisjon.