ADA-2013-7 (Hordaland og Sogn og Fjordane)

Advokaten bisto et eierseksjonssameie overfor en utbygger. Da det senere oppsto tvist mellom to av sameierne og styret, bisto advokaten styret. Sameierne ble ansett for å være advokatens klienter i tvisten med utbyggeren. Det forelå da brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 3.2.3 (og også 3.2.1 og 3.2.2).