U bind II (Disiplinærnemnden 1976) s. 87

Advokaten var fast juridisk rådgiver for en hovedorganisasjon samtidig som han også var blitt benyttet som juridisk rådgiver for organisasjonen tilknyttet hovedorganisasjonen. Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha avgitt en betenkning for hovedorganisasjonen i en sak denne hadde mot en tilknyttet organisasjon som han også var rådgiver for. Det forhold at det var hovedorganisasjonen som hadde formidlet oppdragene til advokaten for de tilknyttede organisasjoner, kunne ikke føre til noe annet resultat.