U bind VI (Bergen krets mfl. 1991) s. 27

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha påtatt seg inkassooppdrag samtidig som han hadde oppdrag for debitor. For øvrig uttalt at det ikke er i strid med god advokatskikk å påta seg forskjellige inkassooppdrag mot samme debitor, men det må ikke medføre at noe oppdrag gis bedre «tidsprioritet» til skade for andre inkassooppdrag.