U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 199

Advokaten bisto to brødre i forbindelse med en mulig tomteavståelse til kommunen. På samme tid oppsto det to tvister mellom brødrene om andre forhold. Advokaten engasjerte seg i disse to tvistene for den ene av brødrene, mens han samtidig bisto dem begge i saken mot kommunen. Advokatens opptreden var ikke forenlig med god advokatskikk. Uttalt at en slik opptreden bidro til å svekke den tillitt en klient skal ha til sin advokat. Videre uttalt at advokaten, som var en venn av den ene av brødrene, kunne ha ordnet forholdet til den andre ved å ta opp spørsmålet om sin fortsatte representasjon i saken mot kommunen på bakgrunn at han ønsket å engasjere seg i tvistene mellom brødrene.