U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 328

Advokaten ble meddelt irettesettelse for å ha påtatt seg oppdrag for kjøperen i tvist etter et eiendomskjøp, til tross for at den advokat som tidligere hadde vært megler i salget, i mellomtiden var blitt advokatens kontorfelle. Uttalt at megleren representerer både kjøperen og selgeren under handelen og at det vil klart virke tillitssvekkende om megleren (eller en kontorfelle) i ettertid skulle kunne forlate denne lovpålagte nøytralitet og engasjere seg i en tvist mellom partene, som springer direkte ut av den handelen meglingsoppdraget gjaldt.