U bind VII ( Bergen krets mfl. 1994) s. 198

Advokat som hadde bistått med stiftelse av aksjeselskap, opptrådte ikke i strid med god advokatskikk ved å bistå to stiftere med regresskrav mot den tredje stifter. Det opprinnelige oppdrag var for selskapet, ikke for stifterne personlig.