U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 15

Det ble uttalt prinsipielt i denne sak at advokater samtidig må kunne ha oppdrag både mot og på vegne av forsikringsselskaper og banker, under forutsetning av at oppdragene ikke har tilknytning til hverandre og at klienten orienteres og aksepterer forholdet.