U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 267

Det var i strid med god advokatskikk å påta seg oppdrag for et agenturfirma vedrørende utløsning av en kompanjong, som advokaten hadde oppdrag for i en trygdesak. Trygdesaken gjaldt sykdom som følge av en nakkeslengskade, noe som hadde betydning for den arbeidsinnsats som vedkommende kunne gjøre i firmaet.