Oppdrag mot tidligere klient

(Oppdrag mot tidligere klient)1)
En advokat skal være varsom2) med å ta oppdrag mot en tidligere klient3). Advokaten skal avstå fra å påta seg oppdrag mot en tidligere klient dersom advokatens kjennskap4) til den tidligere klients forhold vil kunne brukes til urettmessig fordel for den nye klient eller medføre skade for den tidligere klient.