1)

Det ble ved revisjonen i 2001 ikke foretatt noen endring i denne bestemmelsen.