ADA-1998-38 (Aust-Agder krets mfl.)

Advokat, som tok oppdrag i et lensmannsskjønn mot tidligere klienter, opptrådte i strid med god advokatskikk. Advokatens oppdrag for to år siden for de tidligere klienter gjaldt den samme veirett som var omfattet av lensmannsskjønnet.