ADA-1998-D74 (Disiplinærnemnden)

Advokatens oppdrag som medhjelper i tvangssalg overfor tidligere klient ble ikke funnet å være i strid med de etiske regler. Det ble lagt avgjørende vekt på at det tidligere oppdrag var et enkeltstående oppdrag av kort varighet og begrenset til å gjelde vurderingen av en arbeidsrettssak som sto for lagmannsretten. Ingen opplysninger i saken ga grunn til å tro at innklagede ved utførelsen av dette oppdraget fikk kjennskap til forhold som kunne brukes urettmessig til fordel for noen i senere sak eller føre til skade for klager.