ADA-1998-D87 (Disiplinærnemnden)

Det var i strid med god advokatskikk at en advokat som tidligere hadde hatt atskilte oppdrag for hver av partene i en tvist, påtok seg senere å representere den ene av dem i en tvist dem imellom for Høyesterett. Fastslått at det kunne være fare for diskresjonsbrudd.