ADA-2000-3 (Østfold og Follo krets mfl.)

Det var ikke i strid med god advokatskikk å påta seg forsvareroppdrag for klient siktet for drap på en person advokaten hadde bistått to år tidligere under et fengslingsmøte. Oppdraget som innklagede hadde hatt for avdøde, var av svært begrenset karakter med bistand i forbindelse med varetektsfengsling og utarbeidelse av støtteskriv til lagmannsretten.