ADA-2000-32 (Oppland krets mfl.)

En advokat hadde bistått med oppgjør i et arvebo. Det var ikke i strid med god advokatskikk at advokaten senere representerte noen av arvingene i en tvist med en annen arving vedrørende eiendom overtatt fra boet. Det forelå ikke forhold ved booppgjøret som tilsa at advokaten i ettertid var avskåret fra å representere en eller flere av de andre arvingene.