ADA-2001-48 (Oppland krets mfl.)

Det var i strid med pkt. 3.2.4 å påta seg oppdrag som bistandsadvokat i straffesak når advokaten og kontorfellen tidligere hadde bistått tiltalte i flere straffesaker.