ADA-2002-21 (Hordaland krets mfl.)

Advokaten opptrådte i strid med pkt. 3.2.4 ved å påta seg oppdrag for en kontorfelle i et advokatfellesskap mot to andre kontorfeller i tvist om oppløsning av kontorfellesskapet. Advokaten hadde tre år tidligere representert de tre kontorfellene i en tvist mot en fjerde kontorfelle. Uttalt at en advokat må være særlig varsom med å påta seg oppdrag mot tidligere klienter hvis den nye sak har likhetstrekk med det som var tvistetema i den tidligere sak.