ADA-2002-D99 (Disiplinærnemnden)

Det var ikke i strid med god advokatskikk at advokaten påtok seg oppdrag for et mindretall kommandittister mot kommandittselskapet selv om advokatfirmaet hadde bistått selskapet i 1991. Det var ikke «samme sak», og det var ikke gitt informasjon som kunne benyttes i den nye sak. Det ble også tillagt vekt at det tidligere oppdraget lå ca. 10 år tilbake i tid.