ADA-2005-D48 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde representert begge parter i samme tvist. Dette innebar brudd på Regler for god advokatskikk pkt 3.2.1 og pkt 3.2.4 om interessekonflikt. Dette selv om advokaten da han påtok seg det siste oppdraget ikke var kjent med at motparten var en tidligere klient. Advokaten fikk for dette en irettesettelse. Advokaten burde sagt fra seg oppdraget da denne ble kjent med de reelle forhold i saken. Reglenes formål er å forhindre at det kan oppstå situasjoner som er egnet til å reise tvil og man må derfor utvise aktsomhet på dette området.