ADA-2009-D58 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde tidligere bistått klager. Klager innklaget advokaten da han påtok seg oppdrag mot klager. Disiplinærnemnden mente at advokaten hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.2.4.ved å påta seg oppdrag mot en tidligere klient. Ettersom reglene om interessekonflikter er bestemmelser av sentral betydning for tilliten til advokater og advokatstanden, samt at advokaten unnlot å besvare klagen, fant nemnden det riktig å reagere med en advarsel overfor advokaten.