ADA-2009-D98 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde tidligere bistått klager og hans forretningspartner. Klager hevdet at advokaten senere ved flere anledninger bisto hans tidligere forretningspartner i sak mot ham. Disiplinærutvalget frifant advokaten, mens nemnden mente at advokaten ved to anledninger hadde overtrådt Regler for god advokatskikk, punkt 3.2.4. Advokaten ble for disse overtredelsene meddelt kritikk.