ADA-2013-D162 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde i 2006 vært klagers forsvarer i en straffesak vedrørende straffeloven § 202, jf. § 205 (hallikparagrafen og medvirkning) hvor klager ble domfelt. Advokaten bisto så i 2012 klagers motpart i et sivilt søksmål mot klager vedrørende eiendomsrett til fast eiendom etter påstått samboerforhold. Disiplinærnemnden viste til at det var tale om to saker av meget ulik karakter uten noen form for tilknytning og frifant advokaten.