ADA-2015-D221 (Disiplinærnemnden)

En advokat opptrådte i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.2.4 ved å påta seg oppdrag som medforsvarer når en kollega av advokaten tidligere hadde vært forsvarer for en av de andre tiltalte. Det hjalp ikke at advokaten hadde nevnt dette for klienten på forhånd. Disiplinærnemnden bemerket at det var advokatens ansvar å ta stilling til spørsmålet om interessekonflikt. Dette kunne ikke overlates til klienten som den uprofesjonelle part eller andre advokater.