ADA-2016-9 (Oppland krets mfl.)

Advokaten hadde i 2012 bistått klager i en barnefordelingssak. I 2016 ble advokaten kontaktet av en kommune som ønsket bistand da klager hadde fått medhold i en klagesak til fylkesmannen i samme sakskompleks. Advokaten ble ansett for å ha opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.2.4 ved å bistå kommunen.