U bind VI (Aust-Agder krets mfl. 1993) s. 639

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å påta seg oppdrag i herredsrettssak mot sin kontorfelles tidligere klient. Kontorfellen hadde bistått klienten i en jordskiftesak om de samme spørsmål. Uttalt at det var sannsynelig at kontorfellen hadde kjennskap til klientens vurderinger/vektlegging, og det kunne derfor foreligge risiko for diskresjonsbrudd.