U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 193

Advokaten hadde tidligere opprettet ektepakt for partene. Det var da i strid med god advokatskikk å ta oppdrag for ektemannen mot hustruen i forbindelse med forhold som berørte ektepakten. Det var dessuten i strid med god advokatskikk å gjøre bruk av opplysninger mottatt fra hustruen om at ektepakten kun skulle gjelde i forhold til kreditorene.