U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 320

Advokat ble meddelt irettesettelse for å ha tatt ut arrestbegjæring og gjennomført arrest ved tvangsforretning mot bl.a. et selskap som hans advokatfirma hadde hatt diverse oppdrag for noen år tidligere.