U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 340

Advokatfirma hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha påtatt seg oppdrag i skiftesak for hustruen selv om en av advokatene tidligere hadde hatt oppdrag for mannen i straffesak og forhold vedrørende hans yrke. Disiplinærnemnda la bl.a. vekt på at hustruen hadde vært klient i advokatfirmaet før firmaet hadde oppdrag for mannen, at oppdragene for mannen var begrenset til straffesaken og spørsmål om legelisens, at de opplysninger som advokatfirmaet hadde fått i forbindelse med oppdragene for mannen ikke kunne ha noen relevans eller betydning for skiftesaken og at klagerens interesser ble tilfredsstillende ivaretatt av en annen jurist. Uttalt at det ikke forelå noen risiko for brudd på advokatens diskresjonsplikt eller at man skulle kunne utnytte tidligere kjennskap til klientens forhold til å oppnå fordeler for den nye klient.