U bind VI (Oslo krets 1993) s. 484

Advokaten påtok seg oppdrag for en part som han tidligere hadde bistått vedrørende det samme spørsmålet. Advokaten hadde siden den gang gått i kontorfellesskap med advokater som tidligere hadde representert motparten i samme sak. Det var da i strid med god advokatskikk å påta seg oppdraget.