U bind VI (Oslo krets 1993) s. 507

Det ble ikke ansett som stridende mot god advokatskikk at en advokat hadde påtatt seg prosessoppdrag mot en bank som han tidligere som konsulent hadde hatt oppdrag for vedrørende rutiner osv. Uttalt at man ved en totalvurdering av om varsomhetsplikten er overtrådt, må ta hensyn til den mistanke den tidligere klient har om at opplysninger kan ha blitt misbrukt. Dette må vurderes bl.a. i  forbindelse med arten og omfanget av det tidligere klientforhold og karakteren av det nye oppdraget.