U bind VII (Aust-Agder krets mfl. 1994) s. 225

Funnet i strid med god advokatskikk å påta seg oppdrag som forsvarer i en voldssak der fornærmede var klient/eventuelt tidligere klient. Advokaten måtte forstå at det ville bli fremmet erstatningskrav fra fornærmede, og det ville være brudd på diskresjonsplikten å ta til motmæle mot det.